Kurumsal

DÜNYANIN EN ESKİ VE AMACI BAKIMINDAN EN KUTSAL MESLEKLERİNDEN BİRİ OLAN SAĞLIK ELEMANI ADAYLARI,

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER;

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu tercih etmeniz dileğiyle…..

Ülkemizde nadir mesleklerde bulunan mezun olduğunuzda iş bulamama kaygısı yaşamadan eğitiminizi tamamlayacaksınız. Sizleri profesyonel yardımcı sağlık personeli olarak mezun edebilmek için akademik kadromuzla birlikte Yüksekokulumuz yönetimi ve idari personeli her zaman yanınızda olacaktır. Unutmayınız ki; tüm Yüksekokul personeli olarak sizler için buradayız…Doç. Dr. Cafer SAKA

Yüksekokul Müdürü

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNUN TARİHÇESİ

Yüksekokulumuz 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı olarak Sağlık Okulu adı altında Köy Ebesi ve Hemşire Yardımcısı yetiştirmek üzere, İlkokuldan sonra 3 yıl Eğitime dayalı olarak açıldı. 1979-1980 Öğretim yılında Ortaokula dayalı, 1980-1982 yılları arasında 2 yıl uygulamaya dayalı 4 yıllık Sağlık Meslek Lisesine dönüştürüldü. 1982-1983 Öğretim yılında Ebelik bölümü olarak değiştirildi. 1996-1997 Öğretim yılında, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, Sağlık Liseleri 4 yıllık Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülmüş olup, 1997-1998 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla yeni kurulan 17 Üniversiteden biri olan Siirt Üniversitesine bağlanmış olup, Siirt Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20/03/2008 tarih ve B.07.4.DEF.056.06//56010101089/292 sayılı yazılarıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Sağlık Yüksekokuluna süresiz olarak tahsis edilmiştir.

MİSYON:

Birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sürdürmek için, bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda; eğitim, uygulama, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, eleştirel ve olumlu düşünce gücüne sahip sağlık personeli (hemşire, diyetisyen, ebe, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı) yetiştirmektir.


VİZYON:

 Türkiye'de ve uluslararası arenada gözde ve başarılı okullar arasında olabilmek,

Sİ.Ü. markası taşıyan Türkiye' yi Ulusal alanda başarıyla temsil edebilecek hemşire, diyetisyen, ebe, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacılar yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel Sİ. Ü. mezunu hemşire, diyetisyen, ebe, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacılar yetiştirmek.

Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir birim olmaktır.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş  etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen sağlık personeli yetiştirmek, üyesi ve mezun olmaktan gurur duyulan bir birim olmaktır.

Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile model oluşturan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir eğitim kurumu olmaktır.

PERSONEL DURUMU VE FİZİKİ ŞARTLAR:

Akademik Personel (2 Araştırma Görevlisi , 3 Öğretim Görevlisi,  9 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Doçent, )

İdari Personel (6 Genel İdari Hizmetler,  2 Yardımcı Hizmetler)

Derslik Sayısı (6 tane 0-50 kapasiteli, 1 tane 76-100 kapasiteli)

Bilgisayar Laboratuvarı (1 tane 0-50 kapasiteli)

Sağlık Laboratuvarı (1 tane 0-50 kapasiteli)

Toplantı Salonu (1 tane 0-50 kapasiteli)

Kütüphane (1 tane 60 m²)

Kapalı Spor Salonu 

NEJDET TİGÜ
Güncelleme : 15.11.2018 09:40:46