Sağlık Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Tek Ders Sınavı

Siirt üniversitesi Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği MADDE 25–(1) “Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur.

2015-2016 Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi;

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Dersin Kodu Dersin Adı Ders Öğretim Elemanı
1 12531402 Berivan FİDAN HEM204* Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Yrd. Doç.Dr. Metin KERTMEN


Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesinde adı geçen öğrencilerin Tek Ders Sınavına katılabilmeleri için Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen hesap numarasına 95 (Doksanbeş) TL  katkı payı yatırması ve banka dekontunu en geç sınav tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Sağlık Yüksekokulu Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.   

Hesap No: 94- 56249159-5004 (Ziraat Bankası)

(Belirtilen Hesap Numarasına para yatırılırken öğrenci bilgileri ile birlikte açıklama olarak  2015-2016 Güz Dönemi Tek Ders Sınavı Ücreti belirtilecektir.) 

Tek Ders Sınavı 27.01.2016 Çarşamba günü Saat: 10:30 da Sağlık Yüksekokulu Derslik 7’ de yapılacaktır. Katkı payı yatırmayan veya Sınav saatinde belirtilen sınav yerinde hazır bulunmayan öğrencilerin sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

Bilgi İçin; SYO Öğrenci İşleri Sorumlusu  (Nejdet TİGÜ)

İletişim; 0484 223 1224 Dahili:4059

NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 4059
Siirt Sağlık Yüksekokulu
26.1.2016