Sağlık Yüksekokulu 2017-2018 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Başvuruları

Siirt üniversitesi Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği MADDE 25–(1) “Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur.

2017-2018 Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesi;

Sıra No

Öğrenci No

Adı Soyadı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Öğretim Elemanı

1

134101141

Ali TİTİZ

İNG308*

Mesleki İngilizce IV

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KARAGEÇİLİ


Tek Ders Sınavı Öğrenci Listesinde adı geçen öğrencilerin Tek Ders Sınavına katılabilmeleri için Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının aşağıda belirtilen hesap numarasına 95 (Doksanbeş) TL  katkı payı yatırması (Engelli Öğrenciler ödemelerini, Raporlarındaki % lik oranda indirimli yatıracaklardır.) ve banka dekontunu en geç sınav tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Sağlık Yüksekokulu Öğrenci İşlerine teslim etmesi gerekmektedir.   

Hesap No: 94- 56249159-5011 (Ziraat Bankası)

(Belirtilen Hesap Numarasına para yatırılırken öğrenci bilgileri ile birlikte açıklama olarak  2017-2018 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Ücreti belirtilecektir.) 

Tek Ders Sınavı 11.07.2018 Çarşamba günü Saat: 10:30 da Sağlık Yüksekokulu Derslik 7’ de yapılacaktır. Katkı payı yatırmayan veya Sınav saatinde belirtilen sınav yerinde hazır bulunmayan öğrencilerin sınava girmeleri mümkün olmayacaktır.

Bilgi İçin; SYO Öğrenci İşleri 

İletişim; 0484 212 1111 Dahili:4059


NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 4059
Siirt Sağlık Yüksekokulu
3.7.2018