Sağlık Yüksekokulu 2018-2019 Bahar Dönemi Mezun Adayı Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri

2018-2019 Bahar döneminde mezun olacak hemşirelik bölümü öğrencilerine 28.06.2019 tarihi saat 14:00‘ dan itibaren Geçici Mezuniyet Belgesi teslim edileceğinden mezun adaylarının İlişik kesme belgelerini Sağlık Yüksekokulu öğrenci işlerinden almaları, Sağlık Kültür Spor, Merkezi Kütüphane ile Bilgi İşlem Biriminden ilişik kesmeleri ve Geçici mezuniyet belgelerini almaya gelirken Öğrenci Kimlikleri (Kampüs Kart) ile birlikte İlişik kesme belgelerini Sağlık Yüksekokulu öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Kampüs kartını kaybetme nedeniyle teslim edemeyen öğrencinin kartını kaybettiğine dair gazete ilanını ibraz etmesi gerekmektedir.

Mezun Adayının İlişik Kesmesi Gereken Birimler:

**** Bölüm Başkanı (SYO. Dr. Öğr. Üyesi Simla ADAGİDE)

**** Danışman ( SYO. Her Öğrenci İçin Kendi Danışmanı)

**** Yüksekokul Sekreteri (SYO. Adnan KARANFİL)

**** Kütüphane (Kezer. Merkez Kütüphane)

**** Bilgi İşlem (Kezer. Rektörlük B Blok)

**** Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Kezer. SKS)

**** Öğrenci İşleri - Harç Denetimi ve Öğrenci Kimliği (SYO. Nejdet TİGÜ)

 

SYO ve mezunları arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, SYO bünyesindeki etkinlik ve projeleri mezunlarımıza ulaştırmak ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacı ile yapılandırılan SİÜ Mezun Bilgi Sistemine, Mezun olan öğrenciler http://mbs.siirt.edu.tr/ adresinden giriş yaparak kayıt olabilirler.


NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 3283
Sağlık Bilimleri Fakültesi
17.6.2019