Sağlık Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru İşlemleri

Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrenciler Üniversitemizde 2015-2016 Yaz Döneminde Yaz Okulu açılmadığı için, Yaz Okulu açılan diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Yaz Okulu uygulamasından aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faydalanabilirler. 

ŞARTLAR:

1- Yaz Okulunda en fazla 3 ders alınabilir. (Derslerin Kredi Veya AKTS eşdeğerliği olması şarttır.)

2- Öğrenci alıp da başaramadığı yada ders kayıt saat limiti nedeniyle alamadığı dersleri alabilir.

3- Üstten ders alınamaz.

4- Aynı anda farklı iki üniversiteden ders alınamaz.

5- Yaz Okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrenci kayıt yaptığı yıl) taban puanından daha yüksek olan üniversitelerden ders alabilir.

6- Öğrencinin Yaz okulu başvuru formunu almak istediği derslerin içerik özetleri ile birlikte 06.06.2016-10.06.2016  tarihleri arasında  Yönetim Kurulumuza sunulmak üzere Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölüm Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.(Süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

....Başvuru Formu İçin Tıklayınız....

NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 4059
Siirt Sağlık Yüksekokulu
27.5.2016