Sağlık Yüksekokulu Yaz Okulu Başvuru İşlemleri

Yüksekokulumuz"da öğrenim gören öğrenciler Üniversitemizde 2016-2017 Yaz Döneminde Yaz Okulu açılmadığı için, Yaz Okulu açılan diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Yaz Okulu uygulamasından aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde faydalanabilirler. 

ŞARTLAR:

1- Yaz Okulunda en fazla 3 ders alınabilir. (Derslerin Kredi Veya AKTS eşdeğerliği olması şarttır.)

2- Öğrenci alıp da başaramadığı yada ders kayıt saat limiti nedeniyle alamadığı dersleri alabilir.

3- Üstten ders alınamaz.

4- Aynı anda birden fazla üniversiteye başvuru yapılabilir ancak farklı iki üniversiteden ders alınamaz.

5- Yaz Okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrenci kayıt yaptığı yıl) taban puanından daha yüksek olan üniversitelerden ders alabilir. (Alınacak ders Sağlık Bilimleri Fakültesinde alınacaksa Taban Puan şartı aranmaz)

6- Öğrencinin Yaz okulu başvuru formunu, Seçmeli Derslerin dışında almak istediği derslerin içerik özetleri ile birlikte  08.06.2017-23.06.2017 tarihleri arasında  Yönetim Kurulumuza sunulmak üzere Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölüm Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.(Süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

....Başvuru Formu İçin Tıklayınız....


      SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI
GİRİŞ YILI N.Ö İ.Ö DGS
2008 299,68 Kapalı  252,95
2009 309,67 Kapalı  261,45
2010 367,62 Kapalı  253,88
2011 349,69 Kapalı  269,14
2012 328,31 Kapalı  283,66
2013 327,30 310,05 291,94
2014 Kapalı  Kapalı  307,05
2015 322,72 308,19 Kapalı 
2016 355,54 343,57 Kapalı 


NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 4059
Siirt Sağlık Yüksekokulu
8.6.2017