Ibm Spss İle İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında;

 

Üniversitemizin bilimsel çalışma kapasitesini arttırmak, öğretim elemanının bilimsel araştırma sürecinde temel istatistik analizlerinden olan IBM SPSS paket programını uygulayabilmesi amacıyla 14-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Sağlık Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında 78 Öğretim Elemanının katılımı ile "Araştırma, Planlama, Parametre Tahminleri, Güç Analizi, Grafikler, Normal dağılım, Hipotez oluşturma, Parametrik ve non-parametrik Testleri, Regresyon Analizleri" gibi konuları içeren "IBM SPSS İle İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi" programı düzenlenmiştir.

 

Teknik Destek Kapsamında Verilen IBM SPSS İle İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Teknik Destek Alan Kurum/Kuruluş:

Siirt Üniversitesi

Teknik Desteği Veren Firma/Kurum:

Netrevart, Bilişim Araştırma& Geliştirme Danışmanlık Org. Basım San. Tic.

Teknik Destek Tarihleri:

14/10/2016  -   30/10/2016

Teknik Destek Faaliyetinin Verildiği Yer:

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Teknik Desteği Veren Uzman/Uzmanlar:

Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIZ


NEJDET TİGÜ 0484 2121111 / 3283
Siirt Sağlık Yüksekokulu
16.3.2017