YAZ OKULUNA BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (GÜNCEL)

Diğer üniversitelerde yaz okulundan ders alacak öğrencilerimizin 20-24.06.2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen maddeleri dikkate alarak ekteki dilekçe, Öğrenci belgesi ve ders alınacak üniversitenin ders içerikleriyle birlikte bölüm başkanlığına danışarak değerlendirmesi gerekmektedir.

 Öğrencilerin Fakültemize resmi başvurularını 20.06.2022-01.07.2022 tarihleri arasında  dilekçeleriyle Öğrenci işleri bürosuna müracaat edebilirler.

 Not: Belirtilen tarihler arasında öğrenciler dilekçelerini elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında gelen dilekçeler olursa kabul edilmeyecektir. Başvurular e-posta üzerinden kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 5 – (1) Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrenciler bütünleme sınavlarının ilan edildiği tarihten itibaren ilk beş işgünü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde diğer üniversiteden alacağı derslerin içerikleri ile birlikte bölüm başkanlığına müracaat ederler.

               MADDE 6 – (1) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki üniversiteden ders alamaz.

(2)     Yaz okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrencinin kayıt yaptırdığı yıl ) taban puanından daha yüksek olan tüm üniversitelerinden ders alabilir.

(3)     Yaz okulundan alınan derslerden sonra, ilgili dönem sonu itibariyle öğrenciye ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez.

(4)  Yaz okulunda öğrenciler bulunduğu yarıyıl ve alt yarıyıllardaki;

a)      Başarısız olduğu dersleri,

b)     İlk kez alacağı dersleri alabilir.

            (5)     Yaz okulunda öğrenciler kredisine bakılmaksızın Yaz döneminde, dönemde en fazla 3 ders alabilir.

(6)   Öğrenciler, yaz okuluna gitmeden önce alacağı derslerin eşdeğerliliği bölüm başkanlığınca uygun görülmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir.

 

 *2018 yılından önce Fakültemize kayıt yaptıranlar yaz okulundan 3 ders alabilirler.

 *2018 ve sonrası Fakültemize kayıt yaptıranlar Siirt Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliğinin Madde 7-(2) Yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 3 dersi geçmemek şartıyla en fazla 16 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise 4 dersi geçmemek üzere en fazla 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

 

Devam ve başarı durumu

MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna sayılmaz.

(2)     Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınıp başarılı olunan dersler notlu muaf edilir. Bu notlar “Yaz Dönemi” adı altında açılacak bir dönemde gösterilerek AGNO’ya dahil edilir, ilgili dönemlerin ortalamasına dahil edilmez. Ayrıca başarı sıralamasında ve yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz okulunda alınan notlar değerlendirmeye alınmaz.

+ Ek
VEYSİ EVİN (0484) 212-1111 /
Sağlık Bilimleri Fakültesi
7.6.2022