Tarihçe


1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı olarak Sağlık Okulu adı altında Köy Ebesi ve Hemşire Yardımcısı yetiştirmek üzere, İlkokuldan sonra 3 yıl Eğitime dayalı olarak açıldı. 1979-1980 Öğretim yılında Ortaokula dayalı, 1980-1982 yılları arasında 2 yıl uygulamaya dayalı 4 yıllık Sağlık Meslek Lisesine dönüştürüldü. 1982-1983 Öğretim yılında Ebelik bölümü olarak değiştirildi. 1996-1997 Öğretim yılında, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, Sağlık Liseleri 4 yıllık Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülmüş olup, 1997-1998 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla yeni kurulan 17 Üniversiteden biri olan Siirt Üniversitesine bağlanmış olup, Siirt Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20/03/2008 tarih ve B.07.4.DEF.056.06//56010101089/292 sayılı yazılarıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Sağlık Yüksekokuluna süresiz olarak tahsis edilmiştir.

08.05.2020 tarihli ve 2504 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30. Maddesi gereğince Sağlık Yüksekokulu kapatılmış ve söz konusu aynı kararda Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

VEYSİ EVİN
Güncelleme : 29.06.2022 10:32:56