Covid-19 Salgını Nedeniyle Bütünleme Sınavına Giremeyen Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz Senatosunun  19.01.2022 tarih ve 2022/01-08 sayılı kararıyla, Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında geçerli olmak üzere Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında zorunlu karantina sebebiyle bütünleme sınavlarına katılmayan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere ilave sınav hakkı tanınmasına, ve söz konusu ilave sınavın aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

1. Bütünleme sınavlarının bitiş tarihini takip eden ilk üç iş günü içinde Covid-19 salgını nedeniyle karantinada olduğuna dair sağlık kurumlarından aldıkları belgeyi ibraz eden öğrenciler bir dilekçe ile birlikte ilgili akademik birimlerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
2. Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen güz dönemi bütünleme sınav tarihlerinin bitimine müteakip 15 gün içerisinde ilave sınavların yapılarak sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Ek sınav başvurularının son günü

09.02.2022 Saat: 16.45

Sonuçların İlanı

Ek sınav hakkı için başvuru yapan öğrencilerin sınavları için ayrıca web sayfamızda bir sınav programı ilan edilecektir.


VEYSİ EVİN (0484) 212-1111 /
Sağlık Bilimleri Fakültesi
3.2.2022