Mazeret Sınav Duyurusu

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi vize sınavlarına mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerimizin 18-30 Kasım 2022 tarihleri arasında  ekte sunulan mazeret dilekçesine mazeret belgelerini ekleyerek öğrenci işleri ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Mazeret sınavı Yönetmenliği

MADDE 22 
 (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını bağlı bulundukları akademik birimin sekreterine raporun alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde ulaştırmak zorundadır.

(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.
VEYSİ EVİN (0484) 212-1111 /
Sağlık Bilimleri Fakültesi
18.11.2022