Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021 Yılı Çift Anadal Başvuru İşlemleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2021 Yılı Çift Anadal Başvuru İşlemleri

Çift anadal programına başvuracak öğrencilerin ekte yer alan başvuru dilekçelerini ÖSYM Sonuç Belgesiyle birlikte en geç 4 Eylül 2021 mesai saatine kadar Bölüm Başkanlıklarına elden veya mail yoluyla (syo@siirt.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir.

İş Akış Sürecine İlişkin Bilgiler

ÇİFT ANADAL SON BAŞVURU TARİHİ

4 Eylül 2021

BAŞVURULARIN BÖLÜM BAŞKANLIKLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ

6-16 Eylül 2021

SONUÇLARIN İLANI

17 Eylül 2021

ÇİFT ANADAL KAYIT TARİHLERİ

20-24 Eylül 2021

ÇİFT ANADAL DERS KAYIT TARİHLERİ

27 Eylül-1 Ekim 2021

 

Çift Anadal Programları Listesi

ANADAL PROGRAMI

ÇİFT ANADAL YAPILACAK PROGRAM

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Programı

Not: Fakültemiz Hemşirelik Programı öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programına başvuru yapmak için Eğitim Fakültesinin çift anadal programına başvuru yapacaklardır.

Kontenjanlar

Çift Anadal Programının Adı

Sınıf

Kontenjan

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı

2.sınıf

9

3.sınıf

9

Toplam

18

 

 

Başvuru Esasları

Çift Anadal programlarına aşağıda belirtilen genel şartları taşıyan öğrenciler başvurabilirler.

1.      Çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki (öğrencinin merkezi sınavla üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl) taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmak,

2.      Alttan dersi olmamak,

3.      En erken 3. Yarıyıl, en geç 5. Yarıyılda okuyor olmak, ( belirtilen yarıyıllar 2. Sınıfın ilk dönemi ile 3. Sınıfın ilk dönemini kapsamaktadır.)

4.      4.00 üzerinden en az 2,75 not ortalamasına sahip olmak,

5.      Kendi sınıfında ilk %20’lik başarı dilimine girmiş olmak veya Üniversiteye yerleştiği yılda çift anadal programının puan türünden taban puanına eşit veya daha yüksek puan almış olmak. 2,75 ortalamaya sahip olduğu halde kendi sınıfında %20’lik başarı dilimine giremeyen öğrenciler çift anadal programına başvuramazlar.

6.      Birden fazla çift anadal programına başvuru yapılamaz.

7.      Başvurular bölüm başkanlıklarınca belirlenen takvimde sonuçlandırılarak Dekanlığa bildirilecektir.

8.      Başvurular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından, Siirt Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

 

Ders Kaydı ve Danışmanlık

Çift anadal programına yerleşen öğrenciler için çift anadal diploma programında alacağı derslerin kayıtlarını yapmak üzere takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydı açılacak ve aşağıdaki esaslara göre ders kaydı yapılacaktır.

1.      Çift anadal diploma programından alınacak derslerin anadal haftalık ders programıyla çakışmayacak şekilde seçilmesi esastır.

2.      Ders çakışmalarını önlemek amacıyla anadal programındaki ders kaydı kesinlikle değiştirilmez.

3.      Çift anadal diploma programına kayıt yapan öğrencilerin danışmanlıkları kayıt yapılan çift anadal programının koordinatörü tarafından yürütülecektir.

 

Başarı ve Mezuniyet

Çift anadal programına kayıt yapan öğrencilerin başarı ve mezuniyetine ilişkin temel esaslar aşağıdaki gibidir.

1.      Anadal programından mezun olmayan bir öğrenci çift anadal diploma programındaki bütün derslerini vermiş olsa bile çift anadal programından mezun olamaz.

2.      Çift anadal programına kayıt yapıldıktan sonra 7 yıl içerisinde mezun olamayan öğrencinin çift anadal diploma programındaki kaydı silinir.

3.      Anadal programından en az 2,75 not ortalaması ile mezun olamayan öğrencinin çift anadal diploma programındaki kaydı silinir.

4.      Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.33’ün altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

5.      İki yarıyıl üst üste çift anadal diploma programından ders almayan bir öğrencinin çift anadal diploma programındaki kaydı silinir.

6.      Çift anadal diploma programından kayıt sildiren öğrenci, aynı veya başka bir çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramaz.

 

Yukarıda belirtilen başvuru, ders kayıt ve danışmanlık ile başarı ve mezuniyete ilişkin esaslar Siirt Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesinden derlenerek hazırlanmıştır. Burada yazılı olan esasların bahsi geçen yönergedeki herhangi bir esasla çelişmesi durumunda yönergede yazılı olan esas çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Siirt Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesinden ulaşılabilir.

 

ADNAN KARANFİL (0484) 212-1111 / 3856
Sağlık Bilimleri Fakültesi
10.8.2021